Karmann Ghia

IMU 01120-Hvit

Karmann Ghia

IMU 01120-Gul

Karmann Ghia

IMU 0120-Lys blå

Karmann Ghia

IMU 01120-Rød

Karmann Ghia

IMU 01120-Blågrå

Karmann Ghia

IMU 01120-Mørk rød

Karmann Ghia

IMU 01120-Svart

Karmann Ghia

IMU 01120-Grønn

Karmann Ghia

IMU 01120-Lysgrønn

Karmann Ghia

IMU 01120-Beige

lagt til handlevogn